You are currently viewing Wskazówki Dotyczące Rozwiązywania Problemów Z Hasłem Dell Inspiron Master W Systemie BIOS

Wskazówki Dotyczące Rozwiązywania Problemów Z Hasłem Dell Inspiron Master W Systemie BIOS

 

W niektórych przypadkach system może wyświetlać błąd wskazujący hasło do głównego systemu BIOS Dell Inspiron. Przyczyn tego rodzaju problemu może być kilka.

Zaktualizowano

 • 1. Pobierz ASR Pro
 • 2. Uruchom program
 • 3. Kliknij „Skanuj teraz”, aby znaleźć i usunąć wszelkie wirusy z komputera
 • Przyspiesz swój komputer już dziś dzięki temu prostemu pobieraniu.

  g.Wstępnie ustawione hasło Każda stacja robocza komputera ma standardowe hasło administratora BIOS. Komputer stacjonarny firmy Dell domyślnie korzysta z danych firmy Dell. Jeśli to nie zadziała, szybko skontaktuj się z przyjaciółmi lub dziećmi, które ostatnio korzystały z komputera osobistego.

   

   

  g.

  Objawy

  Powód

  Hasła BIOS zapewniają pewien stopień bezpieczeństwa dla użytkowników, aby zapobiec nieautoryzowanemu wykryciu na komputerze. Postępuj zgodnie z poleceniami w takim artykule, aby zresetować hasło do systemu BIOS.

  Rozwiązanie

  Dodatkowe krytyczne informacje

  dell inspiron trainer bios hasło

  BIOS to akronim od Basic do określenia Input Output System. System konfiguracyjny, rozumiany również jako BIOS, to oprogramowanie wbudowane wbudowane w układ scalony pamięci strumieniowej znajdujący się w systemie pay-per-view lub alternatywnie na płycie głównej komputera. Przetwarza jako interfejs między sprzętem komputerowym, nie wspominając o systemie operacyjnym. BIOS zawiera również instrukcje dla komputera, aby użyć “Uruchom dla podstawowych instrukcji”, takie jak data i godzina, data i wynikająca z tego godzina podczas uruchamiania z dysku twardego, zawieszenia USB lub sieci, oraz podstawową kontynuację.

  Obecność różnych klas związanych z hasłami, które można skonfigurować w BIOS-ie komputera.

  1. Hasło lub użytkownik Sys Home: te hasła, które należy wprowadzić, aby uzyskać dostęp do komputera. Uniemożliwia nieautoryzowanemu użytkownikowi korzystanie z komputera. Bez hasła delaware dokładny użytkownik może uzyskać dostęp do BIOS-u, uzyskać dostęp do menu startowego na czas (menu F12) lub ewentualnie uruchomić system operacyjny.
  2. Hasło konfiguracyjne lub Hasło administratora: Hasło, które należy zawsze wprowadzać w zaawansowanych ustawieniach dostępu do systemu BIOS. Odnosi się to do komputera i dokonywania w nim nieprawidłowości. Zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do BIOS-u oraz zmianom w ustawieniach BIOS-u.
  3. Hasło dysku twardego: hasło, które należy przejść, aby umożliwić systemowi BIOS dostęp do prawie niemożliwego dysku i nadal cieszyć się konfiguracją operacyjną. Uniemożliwia nieautoryzowanemu użytkownikowi dostęp do dysku walki, zwłaszcza że uruchamia się on do działającego systemu.

  Aby uzyskać więcej informacji o BIOSie, wejdź do BIOS i zaktualizuj BIOS do t. Nowszą wersję można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell Aktualizacje systemu BIOS firmy Dell .

  Procedury resetowania lub czyszczenia systemu BIOS hasła

  Jak ominąć hasło BIOS w Dell Inspiron?

  Wejdź do każdego menu startowego CMOS, obracając się względem bieżącego komputera, naciskając klawisze DEL, F2, CTRL + ALT + DEL podczas uruchamiania… Otwórz STANDARDOWĄ KONFIGURACJA CMOS.Poszukaj opcji zarządzania dyskiem twardym.Możesz teraz mieć dostęp do swojego dysku twardego.

  dell inspiron master bios password

  Umożliwia zresetowanie lub wyczyszczenie hasła znajdującego się w systemie BIOS komputera Dell, komputera wielofunkcyjnego lub laptopa:

  1. Przejdź do strony podręcznika firmy Dell.
  2. Zidentyfikuj swój produkt w firmie Dell
   1. Kliknij Pobierz i zainstaluj SupportAssist, aby szybko wdrożyć produkt firmy Dell. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować narzędzie Dell SupportAssist. Więcej informacji można znaleźć w temacie Bazy wiedzy firmy Dell Dell SupportAssist (dawniej Dell System Detect): przegląd i żądania ogólne .
   2. Opcjonalnie można wprowadzić numer seryjny produktu firmy Dell lub kod usług ekspresowych w połączeniu z kliknięciem przycisku Wyszukaj.
   3. W przeciwnym razie kliknij Przeglądaj wszystkie pozycje, aby ręcznie wybrać produkt firmy Dell z katalogu.
  3. Znajdź wskazówki dotyczące uwagi i konserwacji w sekcji Podręczniki i dokumenty.
  4. Kliknij stronę PDF lub stronę instrukcji serwisowej komputera Dell.
  5. Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami w tej sekcji, aby usunąć hasło różnicowe lub hasło układu z popularnego systemu.

  Komentarz dotyczący zapomnianego środowiska BIOS na komputerze stacjonarnym firmy Dell

  Hasła BIOS init są bardzo do zatrzymania. Domyślny BIOS i usuń hasła BIOS.

  OSTRZEŻENIE: wyczyszczenie pamięci CMOS lub ewentualnie pamięci NVRAM za pomocą zworki spowoduje zresetowanie wszystkich haseł systemu BIOS. Obejmuje to hasło użytkownika systemu BIOS, hasło brokera walutowego i hasło dysku twardego. Nie obejmuje to innych haseł, takich jak login Windows, każde z kont online itp.

  Ekspozycja

  Uwaga. Zworka PSWD różni się w zależności od siedziby firmy Dell po biuro. Aby uzyskać dokładną lokalizację rzeczywistych zworek, zobacz Podręcznik użytkownika komputerów stacjonarnych Dell.

  1. Przed uruchomieniem Delaware przeczytaj Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa podczas używania sprzętu elektronicznego i elektrycznego .
  2. Wyłącz swój prywatny i odłącz ten kabel zasilający od ostatnio dostępnej ceny.
  3. Znajdź zworkę resetowania hasła (PSWD) na płycie głównej Chicago IT.
  4. Usuń zworkę Texas otrzymaną ze styków zworki hasła.
  5. Nawiązuj połączenia bez zworki, w zamian zresetuj hasło ..
  6. Poczekaj, aż pulpit się załaduje, wyłącz komputer i umieść zworkę w pierwotnym miejscu.

  Skomentuj na temat odzyskiwania zapomnianego hasła BIOS na laptopie firmy Dell

  Hasła BIOS nie mogą zostać odzyskane. Musisz się upewnić, że możesz być w systemie BIOS i skontaktować się z firmą Dell w celu uzyskania pomocy technicznej, aby użyć kodu aktualizacji hasła. Kod aktualizacji szczegółów będzie rrrvrrle rr w oparciu o jednorazową prośbę o hasło wygenerowaną przez Twój laptop Dell.

  Uwaga. Użytkownicy zostaną poproszeni o podanie informacji o właścicielu komputera Dell, aby zapobiec wysoce nieautoryzowanym użytkownikom poprzez otrzymanie kodu aktualizacji hasła.

  dell inspiron master bios password

  Aby uzyskać pomoc dotyczącą problemów z hasłem klienta systemu Microsoft Windows, zapoznaj się z następującym artykułem Bazy wiedzy firmy Dell: Problemy związane z hasłem do konta lokalnego w systemie Windows 10 lub myślisz, że Microsoft .

  Brak gwarancji? Nie ma problemu. Przejdź do Dell Inspiron Master BIOS Password Troubleshooting Tips
  Suggerimenti Per La Risoluzione Dei Problemi Della Password Del BIOS Dell Inspiron Master
  Советы по устранению неполадок с паролем Dell Inspiron Master BIOS
  Conseils De Dépannage Du Mot De Passe Dell Inspiron Master BIOS
  Dell Inspiron Master BIOS-wachtwoord Probleemoplossingstips
  Dell Inspiron Master BIOS Lösenord Felsökningstips
  Sugerencias Para La Resolución De Problemas De La Contraseña Del BIOS Maestro De Dell Inspiron
  Dicas Para Solução De Problemas De Senha Do Dell Inspiron Master BIOS
  Dell Inspiron 마스터 BIOS 암호 문제 해결 팁
  Tipps Zur Fehlerbehebung Beim Dell Inspiron Master-BIOS-Kennwort