You are currently viewing Bästa Sättet Att åtgärda Felkod 127 För Bokningsstatus

Bästa Sättet Att åtgärda Felkod 127 För Bokningsstatus

Förhoppningsvis hjälper den här guiden dig om en person stöter på felkod 127 för statusen som är kopplad till din bokningsförfrågan.

Uppdaterad

 • 1. Ladda ner ASR Pro
 • 2. Kör programmet
 • 3. Klicka på "Skanna nu" för att hitta och ta bort eventuella virus på din dator
 • Få fart på din dator idag med denna enkla nedladdning.

  127 är alla analysfel som vanligtvis kommer från R, det är anmärkningsvärt inte ett arbetsutrymme. Om du vill när du behöver få ett specifikt felmeddelande. Gå med i ett samtal som kan köra ditt skript / r berätta för det med följande omkopplare för att få bra felsvar. Jag har använt det i alla de senaste åren och det fungerar bra.

  Jag har fem timmars dokument. Jag vill förutse 5 timmars data från 4 timmars super motorvägsdata (minne kontra datum).Med hjälp av 6 -timmarsstudierna omarbetar jag samlingen genom att åter infoga några förutsagda 5 -timmarsdata i samlingen. Men jag använder följande fel:

  Uppdaterad

  Är du trött på att din dator går långsamt? Irriterad av frustrerande felmeddelanden? ASR Pro är lösningen för dig! Vårt rekommenderade verktyg kommer snabbt att diagnostisera och reparera Windows-problem samtidigt som systemets prestanda ökar dramatiskt. Så vänta inte längre, ladda ner ASR Pro idag!


   Undantag: eval skadad, begär status: Fel riktnummer: 127org.rosuda.REngine.Rserve.RserveException: eval avbröts, begär status: felkod: 127på org.rosuda.REngine.Rserve.RConnection.eval (RConnection.java:233)i scheduler.scheduler.predictions.getPredictionsofData (förutsägelser.java:45)på pack.GetCollectionMultithreaded.getPredictionAndInsert (GetCollectionMultithreaded.java:386)at pack.GetCollectionMultithreaded.runCustomerListAndPredictionEvery5Min (GetCollectionMultithreaded.java:155)på pack.GetCollectionMultithreaded.main (GetCollectionMultithreaded.java:103) 
   förutsägelser för startkurserpublic getPredictionsofData (tom dbObj -databas) FileInputStream fis betyder null; DBCollection network_device_realtime = dbObj.getCollection ("mycollectionname");DBObject return_dobject motsvarar null;// För nätverksenhet1 i realtidProva List listOfIps innebär network_device_realtime.distinct ("hostId"); RC -anslutning c = unik RC -anslutning (Rhost, Rport); c.eval ("bibliotek (RMongo)"); c.eval ("bibliotek (plir)"); c.eval ("Library (randomForest)"); c.eval ("db <- mongoDbConnect ('demo', 'localhost', 27017)"); för (int i betyder 0; i 
   c.eval ("rf_fit <-randomForest (minne ~ datum, data = utbildning)"); 

  Jag använder ränta 2.0.2, när jag kör arbetar jag med R -kommandon för 9 miljoner andra hälsofördelar -observationer (rad). Det här utställningsresultatet tar 3 timmar att slutföra.

   callfunction <- kind (dataframe) statements return (final_dataframe)}
   min_funktion <- data.frame (samtalsfunktion (datafram))str (min_funktion) 

  rserve begäran status felkod 127

  Resultatet av att leverera str () resultat avbryts i slutet. Tyvärr, när jag försöker göra nya förfrågningar i nästa cell, får jag detta skicklighetsfel:

   "org.rosuda.REngine.Rserve.RserveException: validering misslyckades, uppdatering kräver: felkod: 127på org.rosuda.REngine.Rserve.RConnection.eval (RConnection.java:234), 
  med com.databricks.backend.daemon.driver.RShell.setJobGroup (RShell.scala: 176)
  atcom.databricks ... backend.daemon.driver.RDriverLocal.setJobGroup (RDriverLocal.scala: 174)
  atcom.databricks.backend.daemon.driver.DriverLocal.execute (DriverLocal.scala: 168)
  atcom.databricks.backend .demon. driver.DriverWrapper rrr anonfun $ tryExecutingCommand $ 2.apply (DriverWrapper.scala: 578)atcom.databricks.backend.daemon.driver.DriverWrapper -medel anonfun $ tryExecutingCommand $ 2.apply (DriverWrapper.scala: 578)i scala.util. Prova $ .apply (Try.scala: 192)på com.databricks.backend.daemon.driver.DriverWrapper.tryExecutingCommand (DriverWrapper.scala: 573)på com.databricks.backend.daemon.driver.DriverWrapper.executeCommand (DriverWrapper.scala: 488)atcom.databricks.backend.daemon.driver.DriverWrapper.runInnerLoop (DriverWrapper.scala: 391)atcom.databricks.backend.daemon.driver.DriverWrapper.runInner (DriverWrapper.scala: 348)atcom.databricks.backend.daemon.driver.DriverWrapper.run (DriverWrapper.scala: 215)atjava.lang.Thread.run (tråd. java: 745) "

  Uppgifter om klusteranslutning: autoskala (beta), optimerad reminiscens, Spark 2.0.2-db1 (Scala 2.11), minne: 260

  rserve ansöka om statusfelkod 127

  1. Jag kör flera andra koder i Python Notepad, och huset kan vara en kombination av Python, R, liksom SQL -kommandon. med% r och mer% sql tillbaka i cellerna.

  rserve begär statusfel rabattkod 127

  2. Om jag redan har startat denna anteckningsblock för vägledning på en annan post. men med en uppbränningsuppsättning får jag felmeddelandet "eval misslyckades".

  Få fart på din dator idag med denna enkla nedladdning.

  Best Way To Fix Error Code 127 For Reservation Request Status
  Il Modo Migliore Per Correggere Il Codice Di Errore 127 Per Lo Stato Della Richiesta Di Prenotazione
  Beste Möglichkeit, Den Fehlercode 127 Für Den Status Der Reservierungsanfrage Zu Beheben
  Beste Manier Om Foutcode 127 Voor De Status Van Reserveringsverzoeken Op Te Lossen
  Meilleur Moyen De Corriger Le Code D'erreur 127 Pour Le Statut De La Demande De Réservation
  예약 요청 상태에 대한 오류 코드 127을 수정하는 가장 좋은 방법
  Melhor Maneira De Corrigir O Código De Erro 127 Para Status De Solicitação De Reserva
  Лучший способ исправить код ошибки 127 для статуса запроса на резервирование
  Najlepszy Sposób Na Naprawienie Kodu Błędu 127 Dla Statusu żądania Rezerwacji
  La Mejor Manera De Corregir El Código De Error 127 Para El Estado De La Solicitud De Reserva