You are currently viewing Förslag På Att Fixa X Win32 Ssh-kommandot

Förslag På Att Fixa X Win32 Ssh-kommandot

Uppdaterad

 • 1. Ladda ner ASR Pro
 • 2. Kör programmet
 • 3. Klicka på "Skanna nu" för att hitta och ta bort eventuella virus på din dator
 • Få fart på din dator idag med denna enkla nedladdning.

  Om en person märkte x win32 ssh-kommandot bör den här färdighetsguiden hjälpa dig.

  När x-win32 startas för första gången visas skärmen X-Config

  x win32 ssh-kommando

  Klicka på knappen “Wizard” och följ instruktionerna som upprättar en anslutning

  Välj en anslutningsmetod

  Vilken är egentligen den säkra anslutningsmetoden för X-Win32?

  X-Win32 erbjuder ett gäng anslutningstips. Demonen måste installeras på ett fjärrsystem för att ansluta med länkmetoden. Bland anslutningsalternativen anses endast SSH vara säker. SSH är ett av våra säkra lagerprotokoll. Vanligtvis på moderna Unix / Linux-system.

  X-Win32 erbjuder flera anslutningsmetoder. Du måste helt klart ha demonen installerad i persondatorns onlinehjälpsystem för att kunna ansluta med anslutningsmetoden mlm. Av anslutningsmetoderna är som en bra regel noOnly SSH säker.

  SSH

  SSH är deras säkra skalprotokoll. Det är vanligtvis tillgängligt kopplat till moderna Unix / Linux-system. Det landas, krypteras och kan enkelt tunnla brandväggar. Du kommer sannolikt att köra vilket kommando som helst som används av portemulatorn på det absoluta skrivbordet. Prova SSH om ditt företag inte är säker på vilka alternativ som för närvarande finns tillgängliga för köp på serversidan, eller om du i slutändan är bekant med kommandoraden.

  Se eventuellt även:
  • FIPS-läge
  • Starta din huvuddator via SSH.
  • Avancerade emulatorer

  XDMCP

  XDMCP Terminal är utan tvekan X Display Manager-kontrollprotokollet och låter dig komma åt ett fjärrskrivbord som om du definitivt satt framför din dator. När någon person loggar in kommer du att presenteras med någon slags skärminspelning av mötet, följt av laddad åtkomst till datorns skrivbord. XDMCP är för vanligt i världen. bottekniska laboratorier, där deras systemadministratör ger fjärråtkomst. XDMCP kommunicerar minsta UDP-utgång 177, sedan återgår DISPLAY till TCP-port 6000. Blockerade produktportar är sådana där XDMCP är vanligast i ett LAN.

  Se även:
  • Portar – öppna för XDMCP
  • Allvarligt fel vid anslutning till XDMCP

  Rexec, RLogin, Rsh, Telnet

  Telnet- och R-kommandona är ofta en serie protokoll som den här gången blev föråldrade med adventsanslutna SSH. Dessa kommandon genereras vanligtvis inte längre som standard till fjärrsystemet. Du borde verkligen bara använda dessa protokoll om din PC-tjänsteman specifikt instruerade dig att använda dem på min marknad (och om SSH inte är tillgängligt)

  beställning

  Kommandometoden används för att återvända för att starta en körbar fil på det inhemska Windows-systemet. X-applikationer installeras sällan lokalt när det gäller Windows i ett fönsterläge.

  Se även:
  • Starta den lokala X-Win32-hanteraren.

  Fönsterram

  X-Win32-licens från IT-avdelningen för användning på avdelningens datorer. X-Win32 är nästan säkert artificiell intelligens och är en husägare X11R6 kompatibel med X Windows för Windows 95, 98, ME, NT4.0, 2003 för att inte tala om Windows XP. Den stöder flera åtkomstmekanismer och kan därför kombineras med en Windows SSH-klient som körs för att stödja säkra X11-sessioner.

  Installation

  3. Dialogrutan visas vanligtvis första gången du startar X-Win32.

  – Välj Flytande. I nästa Design while Style-dialogruta, auktorisera nyckeln i den exakta rutan och välj Nästa och sedan Slutför när du aktiverar programmet.

  Access är nu bekvämt, vilket innebär att ingen kan ansluta till en Internet X-dator utan din tillåtelse.

  x win32 ssh-kommando

  Obs. Att kopiera X-Win32 är begränsat till en referens till CS-avdelningen och kommer följaktligen inte att fungera någon annanstans.

  Vilka funktioner har X-Win32 bara i Israel?

  Israelisk mjukvaruleverantör. X-Win32 är den ENDA PC-X Internetdatorn med vilken du samtidigt kan välja till flera UNIX/Linux-datorer och roama X Windows-applikationer tillsammans i olika Xterm-fönster. Detta är bara en av de innovativa X-Win32-funktionerna som verkligen kommer att öka din produktivitet.

  Obs. Vi litar på att använda Xming, Windows X-systemservern för Windows. Du kan kontrollera ännu ladda ner mer information här.

  Vi tillhandahåller leads för användning av X-win32 med Putty eller X-win32 på grund av StarNetSSH. Om du får ett felmeddelande när du utvecklar X-win32 med Putty, följ instruktionerna nedan på marknaden för att använda X-win32 med StarNetSSH.

  X-win32 med X-Win32-Putty

   Kör

  1. på din PC (Alla program -> X-Win32 8.0 -> X-Win32)
  2. Om kunderna inte redan har gjort det, ladda ner kittet med denna <. låg / li>
  3. Tillämpa en uppfyllelse
  4. Skriv in följande i Putty: compute.cs.columbia.edu och gör fältet Hostname.
  5. Klicka på “Anslutning” -> “SSH” -> “Tunnel”.
  6. Markera alla rutorna Aktivera X11-vidarebefordran
  7. Gå när du behöver själva “sessionen”
  8. Typ: CS-beräkningskluster genom hela “inspelade sessioner”
  9. Klicka på “Spara” för att spara den för framtida bruk.
  10. Klicka på knappen Öppna. Ett nytt fönster bör visas.
  11. Ange din titel och lösenord för att logga in.
  12. När du redan är ansluten till klustret, välj: “xterm &” dessutom kommer du att se ett Xterm-fönster öppet. (Ibland startar Xterm ett fönster bakom alla andra fönster. X)
  13. Alla GUI-program som Matlab Mathematica öppnar ett nytt fönster om du utför det från admin-raden.

  X-win32 med StarNetSSH

  StarNetSSH löser vart och ett av våra interoperabilitetsproblem på distans som visas nedan.
  Xlib: join utrustad med localhost: 12.0 avvisades av servernXlib: kan inte ansluta för att vara bra värd på begränsat nätverk

    1. Välj Star-> Alla program-> Xwin32-> X-Config-> Manual-> StarNetSSH
    2. Ange information enligt följande:
    Värd: clic.cs.columbia.edu (eller vilket CS-värdnamn du verkligen behöver för att ansluta till)
    Post: Väntande CS Unix-post
    Kommando: xterm &
    Lösenord: CS Unix-kontolösenord
  1. Skriv ner folks synpunkter och gör en genväg till ämnet för ditt skrivbord.
  2. Klicka vanligtvis på spara-knappen på skrivbordet för att öppna det första Xterm-fönstret.

  Uppdaterad

  Är du trött på att din dator går långsamt? Irriterad av frustrerande felmeddelanden? ASR Pro är lösningen för dig! Vårt rekommenderade verktyg kommer snabbt att diagnostisera och reparera Windows-problem samtidigt som systemets prestanda ökar dramatiskt. Så vänta inte längre, ladda ner ASR Pro idag!


  Få fart på din dator idag med denna enkla nedladdning.