Lösningar För Oracle SQL -fel 1480

Uppdaterad

 • 1. Ladda ner ASR Pro
 • 2. Kör programmet
 • 3. Klicka på "Skanna nu" för att hitta och ta bort eventuella virus på din dator
 • Få fart på din dator idag med denna enkla nedladdning.

  Under de senaste veckorna har några fans rapporterat Oracle SQL -fel 1480.Oracle -fel 1480 kastas när man försöker skanna en viss ruta genom 02524 (Reject Box) eller till och med anger sorteringsgränssnittet. Oracle -fel 1480 visas när du försöker skanna en brevlåda fram till nu 02524 (vidarebefordrare) eller till sorteringsgränssnittet.

  Denna sida https://community.oracle.com/tech/developers/discussion/2467822/ora-01480-trailing-null-missing-from-str -bind-value-in-pro-c det finns tekniska problem. Vi är vanliga medvetna om problemet och kommer att försöka lösa det så snart som möjligt.

  Vi kompenserar för eventuella olägenheter.

  Att tala och en stor Oracle -säljare: 1.800.ORACLE1.

  För att kontakta Oracle -huvudkontoret var som helst i fältet: .650.506.7000.

  För att köpa tekniskt bistånd i tveklöst USA: 1.800.633.0738.

  NVARCHAR2 -strömmen kan innehålla upp till 4000 tecken.

  Faktisk data är dock bokstavligen begränsad till en fullständig byte på 4000.

  Båda storleksgränserna bör verkligen uppfyllas vid körning.

  Påverkan bland NVARCHAR2 dynamisk kodning och teckensemantik på minneskapacitet

  är datatyperna NCHAR, NVARCHAR2 och Unicode NCLOB. Data i använda kolumner av Unicode -kalendertypstyper hålls endast kvar i deras Unicode -kodningar

  oavsett databasens teckenuppsättning.

  Denna Unicode -utveckling bestäms av databasegenskapen NLS_NCHAR_CHARACTERSET.

  Maximal storlek på nvarchar2 är 1000 byte, kan mycket väl vara NLS_NCHAR_CHARACTERSET AL16UTF16 eller AL32UTF8

  – AL16UTF16 är teckenuppsättningar med fast längd där varje charm bäst representeras av 1 byte.

  – AL32UTF8 -variabeln är en teckenuppsättning som avser längd, där varje tecken representeras med byte från 1 till 4.

  Om NLS_NCHAR_CHARACTERSET är inställt på AL32UTF8 kan du infoga en pålitlig gitarrsträng på upp till 4000 byte i NVARCHAR2 från en OpenEdge UTF-8-klient. timme

  fyra tusen skyddade enbyte-tecken

  oracle sql error 1480

  2000 tecken i endast två byte -kodning

  oracle sql error 1480

  1333 3-byte skyddade tecken

  1000 tecken i d byte -kodning

  Om NLS_NCHAR_CHARACTERSET är förinställd fördelen AL16UTF16 har angetts, kan du sätta in en ny ny NVARCHAR2 från OpenEdge UTF-8 en enda sträng igen upp till 4000 byte, vilket alltid är en sträng på upp till 2000 tecken.

  NLS_LENGTH_SEMANTICS gäller faktiskt inte Unicode-datatyper (NCHAR-, NVARCHAR2-, CLOB- och NCLOB-kolumner, som säkert kommer att vara standard men teckenbaserade) gäller endast CHAR ovanpå de VARCHAR2-kolumnerna

  misstag

  Dataservern känner inte till värdet som är associerat NLS_NCHAR_CHARACTERSET och ställer in maximal längd för det mesta av NVARCHAR2 -fältet till 4000 tecken i det övergripande dataservern.

  För den angivna viktiga informationsservern är detta antalet teckentyper, inte antalet byte.

  Därför kan denna dataserver generera följande fel där hela strängen är längre än 4000 albhabeter och ingen SQL -sats genereras:

  Kolumnen i den infogade eller ibland uppdaterade korta perioden är för stor (4212)

  Om intervallet uppfyller villkoret <= 4000 SQL -roller genereras ett helt nytt uttalande för dataservern kombinerat med skickat till databasen.

  Oracle DB föreslår storleken på alla rader i byte. Om längden på teckensträngen är> 1000 byte i kodningen som definieras av de flesta parametrarna Förutom NLS_NCHAR_CHARACTER returnerar denna Oracle -klientstad följande fel till DataServer -drivmekanismen:

  ORA-01480 saknar bakre noll i STR presenterar

  För stationära data är dock den mest effektiva bytegränsen 4000.

  NCHAR, NVARCHAR2 och NCLOB kommer att vara Unicode -datatyper. Datum lagras i publikationer. Unicode -datatyper lagras bara med ursprungliga Unicode -kodningar

  Den maximala storleken på nvarchar2 är 4000 byte, är ofta NLS_NCHAR_CHARACTERSET AL16UTF16 eller AL32UTF8

  – AL16UTF16 var en teckenuppsättning med fast längd där ensamt tecken representeras av endast 2 byte. AL32UTF8

  är en uppsättning tecken med distinkta längder, där varje tecken utan tvekan representeras som 1 till för byte.

  Om NLS_NCHAR_CHARACTERSET utan tvekan är inställd på AL32UTF8 får du troligen en sträng på 1000 byte eller mindre i NVARCHAR2 från en OpenEdge UTF-8-klient

  Om NLS_NCHAR_CHARACTERSET är tiden för AL16UTF16 kan du lägga in en samling upp till 4000 byte, som är en enda sträng på upp till 2000 tecken, tillbaka till NVARCHAR2 från en OpenEdge UTF-8-klient.

  Båda mätningsbegränsningarna måste utföras samtidigt.

  Påverkan av teckenkodning och kompositionssemantik över NVARCHAR2 lagringskapacitet

  NLS_LENGTH_SEMANTICS ställer inga Unicode-krav för datatyper (NCHAR, NVARCHAR2, CLOB, väl NCLOB-kolumner, som alltid är teckenbaserade), men gäller sannolikt CHAR- och VARCHAR2-kolumner

  Dataservern är inte medveten om NLS_NCHAR_CHARACTERSET -livsstilen och ställer in det maximala antalet delar med NVARCHAR2 -fältet till 4000 tecken i generellt dataserverschema.

  För alla data wow -områden är måttenheten cellulära tecken, inte alls byte.

  Därför tillhandahålls följande fel för dataservern om radbredden överstiger 4000 tecken och den typiska mod -SQL inte genereras:

  Kolumnen i denna process viktiga rad som infogas eller förbättras är faktiskt stor (4212)

  Om det matchar ett fel <= 4000 tecken genereras SQL -frågan av dataservern och skickas helt enkelt till databasen.

  Uppdaterad

  Är du trött på att din dator går långsamt? Irriterad av frustrerande felmeddelanden? ASR Pro är lösningen för dig! Vårt rekommenderade verktyg kommer snabbt att diagnostisera och reparera Windows-problem samtidigt som systemets prestanda ökar dramatiskt. Så vänta inte längre, ladda ner ASR Pro idag!


  Oracle DB -motorn analyserar här storleken för en sträng i byte. Om strängen kan ha ett tillägg> 4000 byte kodat, med tanke på den specifika NLS_NCHAR_CHARACTER -parametern, returnerar Oracle -klientgränssnittet specifikt följande fel till denna DataServer -motor:

  Få fart på din dator idag med denna enkla nedladdning.

  Oracle Sql Error 1480
  Oracle SQL-Fehler 1480
  Errore Sql Oracle 1480
  Erreur SQL Oracle 1480
  Oracle SQL-fout 1480
  Erro Oracle Sql 1480
  Ошибка Oracle Sql 1480
  Oracle SQL 오류 1480
  Error De SQL 1480 De Oracle
  Błąd Oracle SQL 1480