Löst: Förslag På Renovering Av Garage Finns För Genie -buggfixar.

Du kanske ser ett felmeddelande som säger att Genius Troubleshooting Garage. När det slår på nätet finns det flera steg du kan ta så att du åtgärdar det här problemet, och vi återkommer snart till det.

Uppdaterad

 • 1. Ladda ner ASR Pro
 • 2. Kör programmet
 • 3. Klicka på "Skanna nu" för att hitta och ta bort eventuella virus på din dator
 • Få fart på din dator idag med denna enkla nedladdning.

  Problembeskrivning: Vad du ska kontrollera: Öppnaren fungerar inte när väggfästet är genomskjutet
  • Inaktivera Sure-Lock ™ (även känt som semesterlås).
  • Kontrollera orsaken till strömmen till powerhead -anslutningen.
  • Anslut en lämplig matta till samma uttag. Om din lampa anses fungera fungerar en strömkälla; om lampan vanligtvis inte fungerar, kontrollera säkringen, även känd som strömbrytare.
  • Om resultatet anses vara normalt –
   • Kontrollera kabellänkarna på motorhuvudet, du kan utan tvekan se terminalerna.
   • Kontrollera kablarna som är bundna mot din webbplats från baksidan av väggkonsolfinalen.
   • Leta efter reparerade, trasiga eller avbrutna elektriska ledningar. Fästen kan lossa isolering och kortslutningskablar.
   • För närvarande, om det behövs, byt ut ledningarna mot ledningar för garageportens enhet.
  • Med serie II -väggfäste kan du koppla bort alla ledningar från baksidan av väggfästet och fästa dem också för att se om enhetsdörren rör sig. Fortsätt i så fall med din reparation eller konstgjorda väggfäste.
  • Om det är viktigt, ersätt Genie -väggkonsolen med en som kan matcha din öppningsmodell.
  Öppnaren fungerar bäst, men ytterdörren närmar sig inte (modeller med kedjor eller bältesspännen)
  • Gör utan tvekan att vagnen är fäst vid kedjan eller eventuellt bältet. (Drogs sladden för att framkalla ett funktionellt anfall? Om så är fallet, lämna tillbaka kopplingen till bilen utan tvekan)
  • Se till att kedjan / gruppinstallationen inte är trasig eller kopplad från din egen hunds remskiva.
  • Se till att remskivan bokstavligen inte är böjd alls.
  • Byt ut trasiga strängar, remmar, kedjehjul eller remskivor. Kör,
  En öppnare, men inte en garageport (modeller med skruvresor)
  • Se till att själva vagnen anses vara inblandad. Om inte, slå på den igen. (Kontrollera dessa faktiska händelser där nödsträngningssträngen nyligen brutits)
  • Se till att rekvisiten sitter i insidan av guiden roterar.
  • Om skruven vrider sig i spåret men även vagnen går i ingrepp ofta, men dörren inte rör sig alls, byt ut vagnen.
  • Om motorn går, men propellern verkligen inte ryker, byt ut kopplingen.
  • I varje enskilt fall kan du höra pip.
  Körvägsdörroperatören fungerar via väggkontrollen, dock INTE via fjärrkontrollen
  • Kontrollera de flesta fjärrkontroller (om fjärrkontroller och trådlösa enheter slutar hantera samtidigt kan det krävas att kretskortet byts ut).
  • Byt ut online -IT -supportbatteriet om det behövs.
  • Omprogrammera fjärrenheten för var och en av våra powerheads.
  • Byt Genie vid behov.
  Min fjärrkontrolls räckvidd är mindre än 25 fot
  • Byt fjärrkontrollens batteri.
  • Eliminera praktiskt taget konkurrerande signaler i miljön (radio, etc.)
  • Se till att utrustning som du nyligen har ändrat, ändrat eller lagt till nära garaget sannolikt har förbrukats Bränd.
  • Ta bort lampor för energieffektivitet eftersom de kan störa online -datorns reparationsstyrsignal.
  • Om det finns fler problem med lampan kommer Genie LED -lampa sannolikt att lösa det.
  Garageporten stängs och hjälper sedan till att förhindra och öppna igen ELLER Safe-T-Beam-fel
  • Om tills detta är en NY installation, kontrollera positionen som pekar på dörrarmen.
  • ENDAST Safe-T-balkarna som är utrustade med denna garageportöppnare kommer att installeras särskilt strukturellt.
  • Se till att de viktigaste takvärdena är rätt inställda. Justera retardationen vid behov.
  • Kontrollera att den röda lysdioden efter säkerhetsfältet blinkar. Den måste vara stark och hållbar. (Se Safe-T-Beam Diagnostic Floor Lamp Manual)
  • Se till att garageporten kanske inte är låst.
  • Om det uppstår ett problem som består av drift och garageportöppnaren inte bara ska stängas, kan den läggas till för att stängas. Håll knappen på väggpanelen intryckt tills garageporten nästan otvivelaktigt är stängd. Helt.
  • Kontrollera störningar från intilliggande video för varje fotobrytare från vilken tillverkare som helst.
  Inmatningssättet börjar tillsammans och stannar sedan innan stängning. DOOR eller annars bara öppna

  • Kontrollera kablarna för Safe-T-Beam vid ett nytt motorblock och på STB.
  • Se till att gränsvärdena är korrekt inställda. Justera specifika gränser efter behov. Kontakta
  • Släpp ut (kontrollera om det anges i bruksanvisningen)
  • Kontrollera vinddörrens fastsättning.
  • Kontrollera fältet Tvinga stäng.
  Adressen ska öppnas, men STOP innan den bokstavligen börjar helt
  • Se till att gränserna är korrekt placerade och justera vid behov.
  • Se till att garageporten, öppnaren och fjädrarna är i gott skick, ordentligt smorda, justerade och kom ihåg att de är balanserade.
  • Markera kryssrutan Tvinga för att öppna / stänga kommandon.
  Panelen gör sitt jobb, bara när den är stängd
  • Inaktivera Säkert lås Alias ​​semester på väggkonsolen
  • Se till att undantagen är korrekt definierade.
  • Kontrollera dörrbalansering, sjukdom och dörrfjäder.
  • Se till att Force -fältet är öppet, nästan säkert inställda parametrar.
  Öppnaren startar utan anledning
  • En knapp på kontrollväggen kallas dessutom en fjärrkontroll.
  • Är fjärrstyrningens hjälpkontroll förlorad eller stulen? Ta bort alla fjärrkontroller bortom motorblocket och programmera de nuvarande fjärrkontrollerna.
  • Den främsta orsaken till fantomoperation är en kortslutning i spärrknappen utöver kortslutning av kablarna i väggknappen (detta kan introduceras genom temperaturförändringar, vibrationer eller överspänningar). Använd en tång för att ta bort kablarna från väggkontrollsystemet från motorhuvudet. Detta kommer att ta bort många ledningar och väggknappen. Låt vanligtvis enheten vara avstängd under en rimlig mängd hela tiden för att se om problemet är inställt eller om det uppstår igen. Byt vid behov. Ingen gateway eller ledningar.
  Bullriga funktioner
  • Gör naturligtvis att alla fästelement är täta.
  • Se till att jag skulle säga att den nya garageporten är i gott skick, smidigt smord och balanserad.
  Öppnaren är hemsk
  • Kontrollera hur garageporten fungerar. Dörren kan kräva professionell reparation.

  Uppdaterad

  Är du trött på att din dator går långsamt? Irriterad av frustrerande felmeddelanden? ASR Pro är lösningen för dig! Vårt rekommenderade verktyg kommer snabbt att diagnostisera och reparera Windows-problem samtidigt som systemets prestanda ökar dramatiskt. Så vänta inte längre, ladda ner ASR Pro idag!


  Få fart på din dator idag med denna enkla nedladdning.

  Varför fungerar inte min Genie garageportöppnare?

  Problemet är antingen att vägen mellan sensorerna är blockerad, feta ögon, helt fria kablar på varningslamporna eller på alla motorhuvuden, eller helt enkelt defekta sensorer. Sändare (fjärrkontroller) fungerar definitivt inte för att stänga en eller annan garageport. Försök också att koppla bort din loppisöppnare och koppla tillbaka den till ett användbart eluttag.

  Varför är det faktiskt ett fast rött ljus på en Genie garageportöppnare?

  På de flesta Genie -modeller stängs dessa produkter av LED -terapilampor vid vanlig användning. Om till exempel båda lysdioderna är acceptabla röda, betyder det att gränserna inte längre har satts noggrant och alltid måste programmeras om.

  Finns det en egen återställningsknapp på Genie garageportöppnare?

  Kör också den fyrkantiga knappen Program Set i minst 3 sekunder. Tryck och håll knappen tills deras handelspappersindikator tänds. Den fyrkantiga lysdioden bredvid den runda lysdioden blinkar rött. Detta kommer att sätta din öppnare i programmeringsmedel, vilket vanligtvis låter dig starta om en annans enhet.

  Solved: Garage Renovation Suggestions For Genie Bug Fixes.
  Opgelost: Suggesties Voor Garagerenovatie Voor Genie-bugfixes.
  Risolto: Suggerimenti Per La Ristrutturazione Del Garage Per Le Correzioni Di Bug Geniali.
  Gelöst: Vorschläge Zur Garagenrenovierung Für Genie-Fehlerbehebungen.
  해결: 지니 버그 수정을 위한 차고 개조 제안.
  Resolvido: Sugestões De Renovação De Garagem Para Correções De Bug Do Gênio.
  Résolu : Suggestions De Rénovation De Garage Pour Les Corrections De Bugs De Génie.
  Решено: предложения по ремонту гаража для исправления ошибок джиннов.
  Rozwiązany: Sugestie Dotyczące Renowacji Garażu W Celu Naprawienia Błędów Dżina.
  Resuelto: Sugerencias De Renovación Del Garaje Para Corregir Errores Geniales.