Najlepszy Sposób Na Naprawienie Symptomów Błędu Bufora Linii Micro Pl/sql Ora-06502

 

Zaktualizowano

 • 1. Pobierz ASR Pro
 • 2. Uruchom program
 • 3. Kliknij „Skanuj teraz”, aby znaleźć i usunąć wszelkie wirusy z komputera
 • Przyspiesz swój komputer już dziś dzięki temu prostemu pobieraniu.

  ORA-06502: PL / SQL dodatkowo numeryczny błąd ilościowy: za mały bufor ciągu znaków Błąd występuje, gdy ciąg znaków jest momentem niż zadeklarowana zmienna temperatury. Długość wszystkich ciągów nie może przekraczać rozmiaru dołączonego do typu danych zadeklarowanego w zmiennej.

   

   

  Wypróbowałem poniższy kod na kilka różnych sposobów, ciesząc się czasem, lub najprawdopodobniej mówię „jeśli”, ale kiedy wstawiam równo (jeśli jestem w trakcie), zawsze otrzymuję błąd elementu. ..

   zapisz numeryWłącz wyjście serwerazaakceptuj poprawną liczbę tymczasową 'wpisz # od 100 tak, że będzie 999:'Wyjaśniać  I liczbap: = 1;  ciężarówka na sprzedaż znak (25);  n-znak (1);  varchar2 (10);  zrobić bardzo numer;rozpocząć  c: = i liczba;  d: = długość (c);  y: równa się podciąg (c, i, 1);  podczas gdy teraz i <= d pętla   dopóki b = '1' wtedy    a: = a || 'a';   zlikwidować kiedy;   ja: = ja + 1;  Koniec pętli;  dbms_output.put_line ('Deskryptor PL/SQL:' || a);Kończyć się;/ 
   ORA-06502 numeryczny lub znaczący błąd: zbyt mały bufor ciągu znakówORA-06512: linia 1306502.00000 — „PL/SQL: potencjalna wartość liczbowa % s błąd” 
   varchar2 (2000); 

  – Zwróć uwagę, że główna zmiana, którą tutaj wprowadza konkret, polega na użyciu VARCHAR2, użyjesz CHAR (nie najdłuższej długości). Zgodnie z tym @user272735 może odpowiedzieć, to jest kluczowe źródło.

  ORA-06502: PL kontra SQL: błąd numeryczny lub ewentualnie wartości: Mały błąd bufora łańcucha występuje, gdy długość łańcucha przekracza długość wyrażonej zmiennej typu znakowego. Wartość ma problemy z przypisaniem do zmiennej, jeśli dokładny rozmiar wartości przekazanej do kolekcji przekracza rozmiar określonej zmiennej. ORA-06502: Błąd PL / SQL: błąd numeryczny i ewentualnie wartość: bufor ciągu znaków Ryba naprawdę mała, ale udana zostanie zwrócona przez wyrocznię. Błąd występuje, ponieważ korzyści wyjściowe zawarte w tej zmiennej są dłuższe niż te, w których zostały zadeklarowane.

  Długość ciągu waltorni nie może przekraczać rozmiaru każdego typu rozumienia zadeklarowanego w zmiennej. W tym ważnym przypadku pętlę można zapisać w często znalezionej zmiennej. Jeśli długość najnowszego ciągu znaków przekracza określoną wagę zmiennej, liczba nie może zostać zapisana. Jeśli podjęto próbę przekazania znaku if do składnika, zgłaszany jest wyjątek.

  Wyjątek

  Błąd jest opisany jako wskazówka. Numer wiersza wskazuje na błąd. Pomiary danych zmiennej są większe niż pomiar wartości. Nastąpił kolejny .

  Zadeklaruj

     przerwa varchar2 (3);rozpocząć  empid: implikuje raport „A101”;Kończyć się;Odmowa -ORA-06502: Numeryczny lub doniosły błąd PL / SQL: zbyt mały bufor łańcuchaORA-06512: na sznurku 406502. - 00000 "PL / SQL: numer błędu i/lub może wartość% s" 

  Zaktualizowano

  Czy masz dość powolnego działania komputera? Denerwują Cię frustrujące komunikaty o błędach? ASR Pro to rozwiązanie dla Ciebie! Nasze zalecane narzędzie szybko zdiagnozuje i naprawi problemy z systemem Windows, jednocześnie znacznie zwiększając wydajność systemu. Więc nie czekaj dłużej, pobierz ASR Pro już dziś!


  Dwie rozbieżności ORA mogą pojawić się w lokalizacji stosu błędów. Pierwszy kod błędu zostanie wyświetlony później przy każdym z naszych komunikatów o błędach. Błąd then wskazuje linię, w której wystąpił błąd. Błąd wskazuje, że rozmiar dołączony do zadeklarowanej zmiennej pętli jest niewystarczający, aby zadbać o przypisaną do niej wartość.

  Problem

  Nie można przypisać znaku, niezależnie od tego, czy długość określonego ciągu przekracza cały rozmiar zmiennej ogólnego typu danych. W tym scenariuszu błąd może się powtórzyć. Rekord naprawdę próbuje franczyzować zmienną. Błąd polega na tym, że ciąg rzucony przez człowieka jest dodatkowym czasem niż długość zmiennej.

  W każdym z poniższych przykładów wartość składa się z wielu znaków. Zmienna jest deklarowana wraz z trzema znakami. Ta wartość ciągu jest dłuższa w porównaniu z liczbą deklarowanego typu zmiennej. Błąd ORA-06502: PL / SQL: wartość liczbowa z wartością. Błąd: Zbyt mały bufor łańcucha zostanie zwrócony w wartości, która jest zwykle przypisana do zmiennej wielkości materiału.

  Zadeklaruj

    przerwa varchar2 (3);rozpocząć  pusty: oznacza „A101”;Kończyć się ; 

  wyjdź

  Zadeklaruj
  ora-06502 pl/sql ciąg znaków błędu zbyt mały

     pusty varchar2 (3);rozpocząć  pusty: = 'A101';Kończyć się;Uczucia błędu to -ORA-06502: PL / SQL: liczba oprócz wartości błędu: znacznie mniejszy bufor ciągówORA-06512: na promieniu 406502.00000 to „PL / SQL: błąd numeryczny lub % na godzinę błędu” 

  Powód

  ora-06502 pl/sql brakujący bufor łańcucha znaków za mały

  Wystąpił błąd matematyczny w wartości, liczbie, kolekcji, konwersji lub ograniczeniu. Na przykład, gdy wystąpi ten błąd, zmienna zadeklarowana jako NON-NULL ma wartość NULL, prawdopodobnie podczas próby wyznaczenia liczby całkowitej większej niż 99 do równoważnej zmiennej zadeklarowanej za pomocą NUMBER (2).

  Akcja

  Zmodyfikuj dane, ponieważ są one stale przetwarzane lub jak określono, aby żadne wartości nie naruszały ograniczeń.

  Rozwiązanie 1

  Rozmiar tej wartości przekazanej podczas Oracle PS./SQL przekracza rozmiar osoby o zadeklarowanym typie raportu znaków. Każda zmienna typu danych musi zostać rozwinięta, aby pasowała do wartości. Należy poprawić rozmiar typu danych znakowych. Gdy rozmiar wyświetlanych typów danych obiektu osiągnął maksimum mierzone przez typ informacji, powinno się wydawać, że używany jest inny typ rekordu danych, aby pomieścić więcej wartości.

  Zadeklaruj

     nieważny varchar2 (4);rozpocząć  pusty: = 'A101';Koniec - - 

  wyjdź

   Metoda obsługi PL / SQL pomyślnie zakończona Ukończono. 

  Rozwiązanie 2

  Ważne jest sprawdzenie kilku wartości PL/SQL. Możliwe, że wartościowa treść została błędnie przekazana do regulowanego i wystąpił błąd w dotychczasowej strategii. Po skorygowaniu wartość jest zapisywana ze zmiennej ogólnej.

  Zadeklaruj

     anulować varchar2 (4);rozpocząć  pusty: = '101';Koniec - 

  wyjdź

   Procedura PL / SQL zakończona pomyślnie. 

  Rozwiązanie trzecie

  W prawie wszystkich przypadkach przypisana istotność będzie mieścić się w zakresie żądanego typu danych. Czas trwania wartości regularnie osiąga zwykle rozmiar deklarowanego typu wiedzy. W tym przykładzie nie możemy ustawić jego rozmiaru typu danych. Musi być obsługiwanym wyjątkiem i zhakowaną akcją w pobliżu kodu PL/SQL.

  Zadeklaruj

     nieważny varchar2 (3);rozpocząć  pusty: = 'A101';wyjątek  JEŚLI INNE, to    bez znaczenia: = 0;Kończyć się ; 

  wyjdź

   Procedura PL / SQL dla tego jest często zakończona. 

   

   

  Przyspiesz swój komputer już dziś dzięki temu prostemu pobieraniu.

  Jak naprawić numerację PL SQL, w przeciwnym razie wartość bufora łańcucha znaków błędu jest zbyt mała?

  Idź tak, że możesz SQL Designer (Narzędzia / Preferencje / Baza danych – NLS). Zastąp go „SYMBOLEM”. Jak widać, po zmianie parametru złe plany muszą zostać ponownie skompilowane, aby stały się „CHAR”. Aby sprawdzić, czy inne pakiety są niepoprawnie skompilowane, wykonaj to zapytanie.

  Jak mogę naprawić błąd ORA-06502?

  Zmiana zysku liczbowego na prawidłowy zakres cyfr lub zamrożenie zmiennej na inny zakres liczb, aby dopasować wartość, umożliwi ORA-06502.

   

   

   

  Best Way To Fix Too Small Pl / Sql Error Line Buffer Problems Ora-06502
  Der Beste Weg, Um Zu Kleine Pl / Sql-Fehlerzeilenpufferprobleme Zu Beheben Ora-06502
  De Beste Manier Om Te Kleine Pl / Sql-foutregelbufferproblemen Op Te Lossen Ora-06502
  Meilleur Moyen De Résoudre Les Problèmes De Tampon De Ligne D’erreur Pl / Sql Trop Petits Ora-06502
  Melhor Maneira De Corrigir Problemas De Buffer De Linha De Erro Pl / Sql Muito Pequenos Ora-06502
  너무 작은 Pl/sql 오류 라인 버퍼 문제를 해결하는 가장 좋은 방법 Ora-06502
  Bästa Sättet Att åtgärda För Små Pl / Sql Felrad Buffertproblem Ora-06502
  Il Modo Migliore Per Risolvere Problemi Di Buffer Della Riga Di Errore Pl / Sql Troppo Piccoli Ora-06502
  Лучший способ исправить слишком маленькие проблемы с буфером строки ошибок Pl / Sql Ora-06502
  La Mejor Manera De Solucionar Problemas De Búfer De Línea De Error Pl / Sql Demasiado Pequeños Ora-06502