You are currently viewing Jak Mogę Zmienić Com-0004 Zarejestrowany Clsid Dla Prog Jest Nieprawidłowy

Jak Mogę Zmienić Com-0004 Zarejestrowany Clsid Dla Prog Jest Nieprawidłowy

Zaktualizowano

 • 1. Pobierz ASR Pro
 • 2. Uruchom program
 • 3. Kliknij „Skanuj teraz”, aby znaleźć i usunąć wszelkie wirusy z komputera
 • Przyspiesz swój komputer już dziś dzięki temu prostemu pobieraniu.

  W ciągu ostatnich kilku dni niektórzy czytelnicy donosili, że zetknęli się z com-0004, clsid określony dla progid nie jest prawidłowy.

  • Błędy PL/SQL w Oracle COM Automation Feature

  • Błąd automatyzacji Microsoft COM

  Funkcjonalność PL/SQL Oracle COM Automation Błąd

  Poniżej znajduje się dokładna lista błędów Oracle COM Automation PL/SQL i ich najczęstszych przyczyn.

  COM-0001: brak wartości logicznej

  Powód: Typ własności, zwrot, a także typ wartości w stosunku do ceny nie jest bajeczną wartością logiczną, ale zażądano Twojej własnej wartości logicznej.

  Czynność: Upewnij się, że zmienna ma typ danych wejściowych naprawy.

  COM-0002: nieprawidłowy token lub bardzo mały interfejs do tworzenia tokena

  Przyczyna: Symbol nie należy do obiektu COM, który został utworzony za pomocą CreateObject lub że ten obiekt COM został opublikowany za pomocą DestroyObject .

  Działanie: Upewnij się, że czyjś interfejs użytkownika jest dostępny.

  COM-0003: maksymalna liczba obiektów do

  Powód. Tylko 1024 obiekty COM mogą wydawać się aktywne naraz. Ten COM obejmuje obiekty fizyczne, które zostały uruchomione za pomocą CreateObject wraz z stuffCOM, który został pobrany jako dane właściwości i zduplikowane wartości.

  Akcja: Upewnij się, że wadliwe obiekty nadają się do użytku po użyciu, wywołując DestroyObject.

  COM-0004: Rejestracja dla clsid ProgID nie działa

  Przyczyna: ProgID znajduje się w rejestrze, ale identyfikator CLSID przypisany do tego ProgID jest niepoprawny.

  Akcja: Upewnij się, że składnik COM określonego ProgID jest dosłownie wymieniony.

  COM-0005: Podczas rejestrowania CLSID dla w celu rejestracji

  . Wystąpił błąd

  Powód: ProgID jest jednym z najbardziej brakujących w rejestrze. Podjęto próbę stworzenia przewodnika A i przypisania do niego identyfikatora CLSID, ale żaden z naszych wpisów nie mógł zostać zmieniony.

  Akcja: Upewnij się, że na pewno powinieneś zapisać dane do określonego rejestru, który jest zapisywalny i nie jest uszkodzony.

  COM-0006: Zalecany widok nie jest zarejestrowany w ekstrakcji rejestru

  Przyczyna: Określona klasa nie jest zakwalifikowana w rejestrze.

  Akcja: Upewnij się, że typ klasy jest zarejestrowany.

  COM-0007: Błąd podczas inicjowania automatyzacji obiektu COM

  Przyczyna: Podczas tworzenia obiektu COM wystąpił błąd krytyczny.


  Zaktualizowano

  Czy masz dość powolnego działania komputera? Denerwują Cię frustrujące komunikaty o błędach? ASR Pro to rozwiązanie dla Ciebie! Nasze zalecane narzędzie szybko zdiagnozuje i naprawi problemy z systemem Windows, jednocześnie znacznie zwiększając wydajność systemu. Więc nie czekaj dłużej, pobierz ASR Pro już dziś!


  Akcja: Upewnij się, że obiekt jest zarejestrowany jako zwykły obiekt automatyzacji COM.

  COM-0008: brak portu

  Powód: skopiowany. Ten obiekt COM nie prowadzi tego interfejsu IDispatch , więc po prostu nie obsługuje automatyzacji COM.

  Akcja: Sprawdź, czy często podany interfejs był zawsze poprawny.

  COM-0014: Błąd rzucania

  Przyczyna: Wystąpił błąd, gdy ekspert metody lub czasami właściwości.

  Akcja: Upewnij się, że nazwa metody ma zastosowanie, aby umożliwić im dostęp do obiektu.

  COM-0015: Nieprawidłowy parametr zależy od

  . z dala

  Przyczyna: Liczba parametrów wyznaczonych dla niektórych metod lub właściwości różniła się całkowicie od aktualnie oczekiwanych parametrów.

  Akcja. Optymalizuj liczbę parametrów w grach akcji.

  COM-0017: Wyjątek musi rozwinąć się w określony w formularzu roszczenia. Zestaw pomyślnie przekazany do pexcepinfo musi znajdować się wewnątrz

  . wejść

  Przyczyna: Obiekt COM zaplótł wyjątek.

  Akcja: Wyjątek obejmuje źródło dotyczące błędu, opis błędu, edycje pliku c i strukturę ręcznego zapisywania pomocy. Zadzwoń do GetLastError

  , aby uzyskać więcej informacji

  COM-0018: Żądany użytkownik nie jest dostępny lub wywołanie wywołań Próbowano ustawić domową właściwość i zasoby tylko do odczytu

  Przyczyna: Żądany element jest niedostępny lub podjęto po prostu próbę Wywołaj , która może ustawić wartość znaczącej właściwości tylko do odczytu.

  Działanie: Upewnij się, że istnieje nieruchomość, której wartość można łatwo zapisać, lub że istnieje jedna konkretna osoba.

  COM-0020: jeden z punktów w rgvarg i nie działa w określonych opcjach

  . być zmuszonym

  Powód: jeden z czynników zdecydowanie nie pasuje do oczekiwanego typu po prostu metody i / lub właściwości, a tutaj argument nie może zostać przekonwertowany na oczekiwany typ.

  Działanie: Upewnij się, że argumenty przymusu są niewątpliwie właściwego typu danych.

  COM-0022: jeden lub więcej argumentów nie może być

  Powód: wykonany. Jeden z mnie powiedziałby, że kłótnie nie są tego rodzaju, jakich normalnie oczekiwałby tryb lub właściwość, i że jakiś rodzaj danych wejściowych nie może być przymusowo skierowany do jakiegoś większego banku.

  Działanie: Wyróżnij swoje argumenty, które są ogólnie zgodne.

  COM-0025: Brak opcjonalnego parametru

  Przyczyna: Prawdopodobnie brakuje wymaganego argumentu.

  Działanie: Upewnij się, że liczba skojarzona z argumentami odpowiada dużej liczbie parametrów.

  COM-0026: w nazwie pojawił się nowy poprawny znak

  Przyczyna: Deskryptor właściwości, nazwa opcji, nazwa serwera lub ProgID są zwykle odrobinę za długie.

  Akcja: Określ mniej niż 1024 osoby dla nazwy.

  Błąd automatyzacji Microsoft COM

  Poniżej często znajduje się lista błędów Microsoft COM Automation, a następnie ich wspólnych pomocników. Wyświetlane są szesnastkowe i binarne kody błędów wykluczeń.

  (0x800401f3) (-2147221005) Nieprawidłowe zaawansowanie

  Przyczyna: Podany ProgID lub CLSID prawie na pewno nigdy nie jest rejestrowany jako obiekt COM w określonym rejestrze na moim komputerze lokalnym.

  Czynność: Włóż prawidłowo komponent COM.

  (0x8007007e) (-2147024770) Nie można znaleźć określonej części

  Przyczyna: Opisany obiekt organizacji został zarejestrowany jako rzeczywisty serwer COM w procesie (plik DLL), ale nie można znaleźć i załadować pliku DLL na komputerze.

  Czynność: Zainstaluj poprawnie składnik COM.

  (0x80020004) (-2147352572) Nie znaleziono parametru

  Przyczyna: Parametr oznaczony etykietą musi być określony przed parametrem pozycyjnym.

  Działanie: Upewnij się, że wszystkie nazwane parametry pojawiają się tak szybko, jak prawie wszystkie parametry pozycyjne.

  (0x80020005) (-2147352571) Konflikt typów


  com-0004, że zarejestrowany identyfikator clsid dla progid jest nieprawidłowy

  Przyczyna: Typ danych wybranej lokalnie zmiennej PL / SQL do przechowywania zwracanej zwiększonej wartości właściwości dla pieniędzy lub wartości ROI metody nie pasowała do niektórych typów danych Visual Basic we wszystkich kierunkach względem wartości zwracanej przez tę właściwość lub metodę, lub wartość zwrócona dzięki uprzejmości metody, a raczej zażądano wszystkiego, ale nie zwraca żadnej innej wartości.

  Działanie: Upewnij się, że zmienna lokalna jest dosłownie z zakresu danych i upewnij się, że zwracana wartość nie jest w żaden sposób jawnie nieważna ze względu na metody.

  (0x80020006) (-2147352570)Nieznany

  Przyczyna: Nazwa firmy Określony zasób lub nazwa metody może nie być często znajdowana dla określonego obiektu.

  Czynność: Podaj dodatnią właściwość metody lub nazwę metody, której obiekt musi być prawidłowy.

  (0x80020008) (-2147352568) Bardzo zróżnicowany typ


  com-0004 zarejestrowany identyfikator clsid dotyczący progid jest nieprawidłowy

  Przyczyna: Typ danych PL i SQL lub Java przekazany jako parametr frameworku nie odpowiada typowi danych mechanizacji COM parametru metody, a < code> NULL został przekazany jako każda metoda. parametr powiązany z kursem

  Akcja: wszystkie lokalne elementy używane zawsze, gdy parametry metody mają odpowiedni typ danych i są skonfigurowane tak, aby wspierać Cię z naprawdę wartością inną niż NULL .

  (0x80080005) (-2146959355) Błąd wykonania serwera

  Przyczyna: Określony obiekt internetowy został zarejestrowany jako lokalny COM-Web (plik .EXE), ale rzeczywiście nie można było łatwo znaleźć lub uruchomić pliku .EXE.

  Akcja: Składnik COM jest zorganizowany poprawnie.

  Przyspiesz swój komputer już dziś dzięki temu prostemu pobieraniu.

  How Can I Fix Com-0004 Registered Clsid For Prog Is Invalid
  Wie Kann Ich Beheben, Dass Com-0004 Registrierte Clsid Für Prog Ungültig Ist?
  ¿Cómo Puedo Arreglar Com-0004 El Clsid Registrado Para Prog No Es Válido?
  Hur Kan Jag Fixa Att Com-0004 Registrerat Clsid För Prog är Ogiltigt
  Как исправить Com-0004 зарегистрированный Clsid для проги недействителен
  Prog에 대해 Com-0004에 등록된 Clsid가 유효하지 않게 수정하려면 어떻게 해야 하나요?
  Comment Puis-je Réparer Com-0004 Clsid Enregistré Pour Prog N’est Pas Valide
  Como Posso Corrigir Com-0004 Registrado Clsid Para Prog é Inválido
  Hoe Kan Ik Com-0004 Geregistreerde Clsid Repareren Voor Prog Is Ongeldig?