You are currently viewing Hur Kan Jag Fixa Com-0004-registrerad Clsid För Prog Verkligen Ogiltigt

Hur Kan Jag Fixa Com-0004-registrerad Clsid För Prog Verkligen Ogiltigt

Uppdaterad

 • 1. Ladda ner ASR Pro
 • 2. Kör programmet
 • 3. Klicka på "Skanna nu" för att hitta och ta bort eventuella virus på din dator
 • Få fart på din dator idag med denna enkla nedladdning.

  Under de senaste dagarna har några följare rapporterat att de har stött på com-0004, clsid enlisted for progid är inte giltig.

  • Oracle COM Automation Feature PL / SQL-fel

  • Microsoft COM-automatiseringsfel

  Oracle COM Automation PL / SQL-funktionalitet Fel

  Nedan finns en lista över Oracle COM Automation PL kontra SQL-fel och deras vanligaste orsaker.

  COM-0001: ingen boolean

  Orsak: Egenskapstyp, återkommande eller valuta för pengarna, är inte någon form av boolean, men din egen boolean efterfrågades.

  Åtgärd: Se till att variabeln är av min korrekta indatatyp.

  COM-0002: ogiltig token eller ett inget gränssnitt för att skapa token

  Orsak: Token tillhör inte ett COM-objekt som skapades med CreateObject , troligen har COM-objektet publicerats med DestroyObject .

  Åtgärd: Se till att någons användararbete är tillgängligt.

  COM-0003: maximalt antal material nått

  Orsak. Endast 1 024 COM-objekt kan enkelt vara aktiva åt gången. Denna COM innehåller också objekt som lanserades med CreateObject och stuffCOM som hämtades som egenskapshastigheter och dubbletter av värden.

  Åtgärd: Se till att de förstörda objekten är användbara efter användning genom att slå DestroyObject.

  COM-0004: Registrering för clsid ProgID fungerar inte heller

  Orsak: ProgID finns i registret, men CLSID som tilldelas här ProgID är felaktigt.

  Åtgärd: Se till att COM-komponenten i det angivna ProgID:t är registrerat.

  COM-0005: Vid inspelning av CLSID för registrering

  . Ett fel har uppstått

  Orsak: ProgID saknas verkligen i registret. Ett försök hade gjorts att skapa guide A och tilldela deras CLSID till den, men ingen av våra listor kunde ändras.

  Åtgärd: Se till att du kan skriva data till ett specifikt register som är skrivbart och inte skadat.

  COM-0006: Den angivna vyn är inte registrerad i persondatorns registersamling

  Orsak: Den angivna klassen är inte enbart registrerad i registret.

  Åtgärd: Se till att klassen är registrerad.

  COM-0007: Fel vid initialisering av COM-objektautomatisering

  Orsak: När du skapar ett funktionellt COM-objekt, stöter det på ett allvarligt fel.


  Uppdaterad

  Är du trött på att din dator går långsamt? Irriterad av frustrerande felmeddelanden? ASR Pro är lösningen för dig! Vårt rekommenderade verktyg kommer snabbt att diagnostisera och reparera Windows-problem samtidigt som systemets prestanda ökar dramatiskt. Så vänta inte längre, ladda ner ASR Pro idag!


  Åtgärd: Se till att objektet är registrerat eftersom det är ett COM-automationsobjekt.

  COM-0008: ingen datorprogramvara

  Orsak: kopierad. Detta COM-objekt stöder kanske inte detta IDispatch -gränssnitt, så det kommer inte att stödja COM-automatisering.

  Åtgärd: Kontrollera när det angivna gränssnittet alltid var giltigt.

  COM-0014: Kasta fel

  Orsak: Ett fel inträffade när en metod eller ibland en egenskap anropades.

  Åtgärd: Se till att metodnamnet stämmer överens med objektet.

  COM-0015: Ogiltig parameter är beroende av

  . bort

  Orsak: Antalet intervall som specificerats för vissa metoder eller egenskaper var annat än de för närvarande förväntade parametrarna.

  Åtgärd. Se till att antalet parametrar i delen matchar antalet.

  COM-0017: Ett undantag måste anges på ansökningsformuläret. Att sätta ihop din utrustning som skickas till pexcepinfo måste vara inom

  . att komma in

  Orsak: COM-ämnet gav ett undantag.

  Åtgärd: Undantaget inkluderar roten till felorsaken, felbeskrivning, fil c Redigerar ytterligare sammanhang för att manuellt spara hjälp. Ring GetLastError

  för mer information

  COM-0018: Den önskade medlemmen är inte tillgänglig, eller samtalet – Testade samtal till ställer in hemmet skrivskyddat lägenhet

  Orsak: Det begärda elementet är inte tillgängligt för köp, eller så gjordes ett försök att Anropa som kunde ställa in värdet på en meningsfull skrivskyddad egenskap.

  Åtgärd: Se till att det finns en bra fast egendom vars värde lätt kan skrivas, möjligen finns.

  COM-0020: ett av de nya argumenten i rgvarg och misslyckas med det angivna alternativet

  . bli tvingad

  Orsak: Ett av dess argument matchar definitivt inte den typ som krävs av metoden och/eller egenskapen, så detta argument kan inte konverteras till den obligatoriska typen.

  Åtgärd: Se till att tvångsstriderna är av rätt datatyp.

  COM-0022: ett eller flera argument kan inte vara

  Orsak: tvingad. En av mig skulle säga att varje argument inte är av den typ som den faktiska metoden eller egenskapen normalt skulle förvänta sig, och det faktum att input inte är kan tvingas riktas för att tillåta dem till en större typ av bank.

  Åtgärd: Se till att dina argument generellt är kompatibla.

  COM-0025: Ingen valfri parameter

  Orsak: En obligatorisk tvist saknas.

  Åtgärd: Se till att urvalet av argument matchar det stora antalet godkända specifikationer.

  COM-0026: ett nytt giltigt tecken måste ha förekommit i namnet

  Orsak: Egenskapsbeskrivning, metodnamn, servernamn eller ProgID är ofta för långa.

  Åtgärd: Ange färre än 1 024 personer för namnet.

  Microsoft COM-automatiseringsfel

  Nedan finns en lista över Microsoft COM Automation-utmaningar och deras vanliga hjälpare. Hexadecimala och binära undantagsfelkoder är listade.

  (0x800401f3) (-2147221005) Ogiltig klass

  Orsak: Det angivna ProgID eller CLSID registreras aldrig som ett COM-objekt i hela registret på min lokala dator.

  Åtgärd: Sätt i COM-komponenten korrekt.

  (0x8007007e) (-2147024770) Den angivna delen kan inte hittas

  Orsak: Det beskrivna com-objektet registrerades som en distinkt pågående COM-server (DLL-fil), men DLL-filen kunde inte hittas och laddas.

  Åtgärd: Installera COM-komponenten korrekt.

  (0x80020004) (-2147352572) Parameter hittades inte

  Orsak: A med namnet på parametern måste anges före en positionsparameter.

  Åtgärd: Se till att alla namngivna parametrar går framåt efter nästan alla positionsparametrar.

  (0x80020005) (-2147352571) Typkonflikt


  com-0004 de registrerade clsid för progid är normalt ogiltigt

  Orsak: Datatypen för den lokalt valda PL / SQL-variabeln för att lagra återbesöksvärdet för en egenskap för pengar eller några av returvärdet för en metod motsvarade inte datatypen för Visual Basic på något sätt i förhållande till returvärdet på en egenskap eller metod, eller värdet som debiteras tillbaka av en metod snarare allt efterfrågades å andra sidan returnerar inget annat värde .

  Åtgärd: Se till att den lokala variabeln bokstavligen är av kunskapstypen, och se till att returvärdet kanske inte är explicit ogiltigt på grund av metoderna.

  (0x80020006) (-2147352570)Okänd

  Orsak: Företagsnamn Den specifika egenskapen eller metodnamnet kanske inte har hittats för det angivna objektet.

  Åtgärd: Se till att metodegenskapen eller metodnamnet som skapats av objektet måste vara giltigt.

  (0x80020008) (-2147352568) Mycket varierande typ


  com-0004 den registrerade clsid för progid är ogiltig

  Orsak: PL/SQL eller Java-datatypen som skickades som en ny plattformsparameter matchade inte COM-mekaniseringsdatatypen för metodparametern, och NULL skickades som varje metod. parameter liknande kurs

  Åtgärd: alla lokala element som ofta används som metodparametrar är av lämplig kritisk informationstyp och konfigurerade för att stödja dig med ett specifikt värde annat än NULL .

  (0x80080005) (-2146959355) Serverexekveringsfel

  Orsak: Internetobjektet registrerades som en lokal COM-webb (.EXE-fil), men .EXE-filen kunde inte lätt hittas eller köras.

  Åtgärd: COM-komponenten är korrekt organiserad.

  Få fart på din dator idag med denna enkla nedladdning.

  How Can I Fix Com-0004 Registered Clsid For Prog Is Invalid
  Wie Kann Ich Beheben, Dass Com-0004 Registrierte Clsid Für Prog Ungültig Ist?
  ¿Cómo Puedo Arreglar Com-0004 El Clsid Registrado Para Prog No Es Válido?
  Как исправить Com-0004 зарегистрированный Clsid для проги недействителен
  Prog에 대해 Com-0004에 등록된 Clsid가 유효하지 않게 수정하려면 어떻게 해야 하나요?
  Comment Puis-je Réparer Com-0004 Clsid Enregistré Pour Prog N'est Pas Valide
  Jak Mogę Naprawić Com-0004 Zarejestrowany Clsid Dla Prog Jest Nieprawidłowy?
  Como Posso Corrigir Com-0004 Registrado Clsid Para Prog é Inválido
  Hoe Kan Ik Com-0004 Geregistreerde Clsid Repareren Voor Prog Is Ongeldig?