You are currently viewing Najłatwiejszy Sposób Rozwiązywania Problemów Z Idealnym Przykładowym Mobilnym Serwletem SIP

Najłatwiejszy Sposób Rozwiązywania Problemów Z Idealnym Przykładowym Mobilnym Serwletem SIP

 

Zaktualizowano

 • 1. Pobierz ASR Pro
 • 2. Uruchom program
 • 3. Kliknij „Skanuj teraz”, aby znaleźć i usunąć wszelkie wirusy z komputera
 • Przyspiesz swój komputer już dziś dzięki temu prostemu pobieraniu.

  Oto kilka jasnych metod, które pomogą Ci rozwiązać problem, a także próbki mobilnego serwletu SIP.

   

   

  Osobom początkującym SIP może być trudno ustalić, jak zacząć od pozytywnego zdawania sobie sprawy. Jednym z wyzwań jest wiedza z jakich rozwiązań korzystają i gdzie znaleźć odpowiednie biblioteki. Dzięki temu dowiesz się, w jaki sposób pomoże to szybko zapoznać się z podstawowymi funkcjami dotyczącymi SIP. Przykładowy serwlet SIP jest skonfigurowany do obsługi podstawowych metod SIP, które można wykorzystać jako sposób zarejestrowania telefonu SIP i umieszczenia zapotrzebowania między dwoma telefonami SIP oraz zrozumienia wielu konsol do gier SIP. Wyjście.

  Wiele z tego, co zostało tutaj wyjaśnione, będzie niewątpliwie opierać się na serwletach Mobicent Sip, które otrzymają zaawansowaną wersję języka Java. Tak

  Istnieje wiele inwestycji związanych z Internetem, które wyjaśniają, jak nauczyć się Javy. Ten samouczek nie nauczy Cię potrzeb Java. To naprawdę ma pomóc w rozpoczęciu pracy z SIP przy użyciu serwletów Java i Mobicent Sip.

  przykłady serwletów mobicent SIP

  Jeśli Twoja firma potrzebuje profesjonalnej pomocy w marketingu projektu SIP wykraczającego poza zakres odrębnego przewodnika, możesz skontaktować się z nami tutaj

  • Pobierz MAVEN i zainstaluj go w swoim systemie.
  • Pobierz najnowszy serwlet Mobicents Sip TUTAJ, zapoznaj się z instrukcjami instalacji TUTAJ.
  • Pobierz i zainstaluj Eclipse Java EE for Developers TUTAJ.
  • Pobierz serwlet dzwonków HelloSipWorld TUTAJ.

  KROK 1. Utwórz niestandardowe środowisko pracy

  Korzystanie z Eclipse nie jest wymagane do korzystania z tego szkolenia. Może się jednak przydać do szybkiej personalizacji i wdrażania serwletów.

  Po pobraniu wszystkich, zwykle opisanych powyżej programów, wykonaj następujące czynności:

  • Uruchom Eclipse
  • Aby Ci pomóc, przejdź do Plik -> Nowy -> Różne.
  • Przewiń również w dół wybierz opcję Serwer-> Serwer na ekranie Wybierz maga, jak pokazano poniżej.
  • Kliknij Dalej.
  • W oknie Definiuj nowy serwer podaj JBoss podczas wybierania typu serwera.
  • wybierz Przejdź do JBoss 7.1 i kliknij Dalej.
  • W JBoss Runtime znajdź katalog główny w katalogu, w którym zainstalowano typ Mobicents Sip Server.
  • Na poniższym zrzucie ekranu często katalogiem głównym jest mss-2.0.0.FINAL-jboss-as-7.1.2.Final
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy serwer hostingowy i wybierz Start.
  • Jeśli zaczęło się dobrze, będzie to wyglądało tak, jak na nowym zrzucie ekranu. Konsola informuje również kogoś, czy wszystko zaczęło się poprawnie.

  Możesz także użyć programu telewizyjnego z komendami from, aby uruchomić serwer, przechodząc do witryny katalogu $ JBOSS_HOME / bin. $ JBOSS_HOME reprezentuje katalog główny, czyli co zwykle jest serwerem MSS.

  • sudo ./standalone.sh -c standalone-sip.xml

  KROK 2 Import — przykładowy projekt Mobicents Sip w środowisku Eclipse

  Musisz rozpakować przykładowy serwlet HelloSipWorld, który być może już ściągnąłeś tutaj.

  • Często wybieraj File Maven-> Import-> Maven-> Istniejący projekt.
  • Kliknij Dalej
  • Znajdź większość katalogu głównego połączonego z katalogiem my-sipapp, który zawiera serwlet HelloSipWorld.
  • eclipse wybiera plik pom.xml w naszym katalogu głównym
  • kliknij Zakończ.

  przykłady serwletów mobicent sip

  Po wykonaniu powyższego kroku, serwlet zaprezentuje się w projekcie Explorer, chociaż można go zobaczyć na poniższym zrzucie ekranu

  KROK dziesiąty – Podstawowe metody SIP Java

  W całym tym samouczku w terapii stosowano tylko techniki Java Sip, które są niezbędne do zrozumienia podstaw SIP. W Eclipse z serwletem

  • Gdy my-sipapp instaluje serwlet zawierający Mobicents, narzędziem init() są nazwy
  • Po przejściu z telefonu komórkowego uruchomionego przez telefon sip na inny telefon do płynów, wywoływana jest metoda doInvite()
  • Metoda doResponse () przetwarza wszystkie odpowiedzi wysyłane tak, aby użytkownik i klient użytkownika podczas komunikacji SIP. Zarejestruj się ()
  • Metoda obsługuje większość rejestracji agentów użytkownika (telefonów SIP) na ich serwerze Sip lub ewentualnie na serwerze proxy.
  • Metoda doBye() interweniuje, jeśli etykieta zostanie przerwana.

  Powyższe może być brak, aby ułatwić analizę funkcjonowania tych osób.

  Dokumenty STEP – Konfiguracja pliku Mobicents-dar.properties

  Zaktualizowano

  Czy masz dość powolnego działania komputera? Denerwują Cię frustrujące komunikaty o błędach? ASR Pro to rozwiązanie dla Ciebie! Nasze zalecane narzędzie szybko zdiagnozuje i naprawi problemy z systemem Windows, jednocześnie znacznie zwiększając wydajność systemu. Więc nie czekaj dłużej, pobierz ASR Pro już dziś!


  Adres SIP dotyczący Mobicents Server odnosi się do określonych serwletów, które uruchamiają różne funkcje. Musisz poinformować forum Sip, którego serwletu użyć podczas odbierania telefonów SIP. ConfigWalkie-talkie należy sprawdzić w dolarach JBOSS_HOME / standalone / configuration / dars dla każdego pliku mobicents-dar.properties.

  Zmień zawartość wskazującą na jeden konkretny plik, aby wskazywała na serwlet HelloSipWorld, tak jak pokazano poniżej:

  ZAPROŚ: (“com.mycompany.app.HelloSipWorldApplication”, “DAR: From”, “ORIGINATING”, “”, “NO_ROUTE”, “0”)
  SUBSCRIBE: (“com.mycompany.app.HelloSipWorldApplication”, “DAR: From”, “ORIGINATING”, “”, “NO_ROUTE”, “0”)
  OPCJE: („com.mycompany.app.HelloSipWorldApplication”, „DAR: From”, „ORIGINATING”, „”, „NO_ROUTE”, Will „0”)

  Uwaga

  Musisz ponownie uruchomić Mobicents, aby pokrętła zaczęły działać. $ JBOSS_HOME stał się sercem katalogu Mobicents, który dodatkowo zarejestrowałeś. W ten sposób serwer rozruchowy działa najlepiej, jeśli nie zawsze był uruchamiany

  • RR JBOSS_HOME / bin /
  • sudo ./standalone.sh -j standalone-sip.xml

  KROK 9 – Dostarczanie My-sipapp.war

  Dla małego przykładu serwletu HelloSipWorld, musisz dostarczyć wszystkie swoje pliki my-sipapp.war. Można go znaleźć głęboko niżej niż my-sipapp / target / my-sipapp.war

  | wpisz plik my-sipapp.war do folderu gotówka JBOSS_HOME / standalone / Deplows. index — plik. dla zmian, które mają zostać zastosowane.

  KROK 6 – Przetestuj HelloSipWorld Jeśli serwlet

  Chociaż można używać środowiska Eclipse IDE, którego konsola w stylu poleceń ułatwia analizę i rozwiązywanie problemów. Koniecznie uruchom oddzielny serwer Mobicents za pomocą dowolnego indywidualnego polecenia w interfejsie sieciowym w następujący sposób:

  • USD JBOSS_HOME / bin /
  • sudo ./standalone.sh -c standalone-sip.xml

  Jeśli serwer uruchamia się rozsądnie, poznasz ostateczną informację o konsoli, taką jak ta poniżej

  [typ ostrzeżenia oznacza „sukces”] INFORMACJE [org.jboss.as] (strumień rozruchowy kontrolera) JBAS015874: JBoss AS 7.1.2. Ostateczne “Steropes” wewnątrz rozpoczęły 9833 Microsoft – uruchomił 139 na 225 usługach (85 nieagresywnych usług plus na żądanie). [/ Alert]

  Wykonaj połączenie telefoniczne za pomocą urządzenia SIP. W tym przykładzie używamy Linphone. Kiedy kupujący uruchamiają Linphone i konfigurują go do korzystania z dowolnego rodzaju proxy z uchwytem 127.0.0.1:5080, automatycznie próbuje i rejestruje się. Metoda doRegister() odpowiada i umieszcza identyfikator URI telefonu na nietrwałej liście.

  Poniższy zrzut ekranu pokazuje sterownik agenta, nasz własny telefon SIP zasadniczo pomyślnie zarejestrował działanie metody doRegister()

  Przed nawiązaniem każdego połączenia musisz zarejestrować dwa SIP i posłuchać muzyki. Jeśli telefony SIP nie są poprawnie zarejestrowane, każdy otrzymuje komunikat „USER NOT FOUND”.

  Aby uruchomić wiele instancji określonego telefonu SIP, w tym przypadku Linphone,

  Gdy będziesz dzwonić z jednego telefonu SIP do drugiego, funkcja doInvite () z pewnością będzie włączona, a ponadto określi, kto odpowie na kontakt. Zobaczysz konsolę INVITE podobną do następującego źródła.

  Do: ; etykieta składników = 10028354_04aaf0e5_c423d74d-f20d-4345-bf12-b42c0fd02d6a
  Przez: SIP / 2.0 dla każdego UDP 192.168.0.105:5062;rport=5062;oddział=z9hG4bK991800391;otrzymano=127.0.0.1
  CSeq: 20 ZAPROSZEŃ
  Numer telefonu: 1190782799
  Od: ; tag = 1035072737
  Kontakt:
  Długość treści: 0
  Kiedy rozłączają nowe połączenie i rozłączają się do końca, telefon SIP wysyła komunikat BYE i jest to obsługiwane przez metodę doBYE(). Zobacz także dane wyjściowe konsoli, które wyglądają tak:

  INFO [com.mycompany.app.HelloSipWorld] (Mobicents-SIP-Servlets-UDPMessageChannelThread-9) Większość HelloSipWorld dostała BYE …
  23: 36: 32 806 INFORMACJE [gov.nist.javax.sip.stack.SIPTransactionStack] (Mobicents-SIP-Servlets-UDPMessageChannelThread-9) od = â € 127.0.0.1:5080â € ³
  równa się â € 127.0.0.1: 5062â € ³
  Godzina równa się â € 1363152992804â € ³
  isSender równa się „prawda”
  TransactionId = â € z9hg4bk872892839â € ³
  callId = â € 550252073â € ³
  firstLine jest równe “SIP / 2.0 dwieście OK”
  >
  Do: ; tag = 73727890_04aaf0e5_265d4e5b-6ea4-4000-b9f3-cb5f105db14f
  Przez: SIP / 2.0 / UDP 192.168.0.105:5062;rport=5062;oddział=z9hG4bK872892839;odebrano=127.0.0.1
  CSeq: 21 BYE
  Numer telefonu: 550252073
  Od: ; wskazać = 629652697
  Długość treści: 0

  W tym pliku HelloSipWorld.java zauważysz zwrot akcji w funkcji logger.info(). Jest to bardziej znaczący sposób zapisywania informacji na konsoli niż użycie standardowego polecenia Java. Kolejną korzyścią powiązaną z logger.info() zawsze była funkcja zawierająca informacje o ostatnim zapisie do pliku dziennika, do których można się później odwołać w celu rozwiązywania problemów.

  SIP oferuje znacznie więcej niż to, co jest tutaj zalecane. To powiedziawszy, jest to wspaniałe miejsce na rozpoczęcie.

   

   

  Przyspiesz swój komputer już dziś dzięki temu prostemu pobieraniu.

   

   

   

  Mobicent Sip Servlet Examples
  Mobicent Sip Servlet-Beispiele
  Esempi Di Servlet Mobicent Sip
  Mobicent Sip Servlet Voorbeelden
  Exemples De Servlets Mobicent Sip
  Mobicent Sip 서블릿 예제
  Exemplos De Servlet Sip Mobicent
  Mobicent Sip Servlet Exempel
  Примеры сервлетов Mobicent Sip
  Ejemplos De Servlet Sip De Mobicent