You are currently viewing Enklaste Sättet Att Felsöka En Funktionell Provmobil SIP -servlet

Enklaste Sättet Att Felsöka En Funktionell Provmobil SIP -servlet

Uppdaterad

 • 1. Ladda ner ASR Pro
 • 2. Kör programmet
 • 3. Klicka på "Skanna nu" för att hitta och ta bort eventuella virus på din dator
 • Få fart på din dator idag med denna enkla nedladdning.

  Här är några vanliga metoder som hjälper dig att lösa problemet tack vare de mobila SIP -servletproven.

  För dem som vill SIP kan det vara svårt att överväga hur man börjar med en positiv erkännande. En av utmaningarna är att veta vilka redskap de använder och var jag hittar rätt bibliotek. Detta kommer att visa dig hur tid för att snabbt bekanta dig med de grundläggande funktionerna SIP. Prov -Sip -servlet är konfigurerad för att producera grundläggande SIP -metoder, som du kan använda för att registrera en SIP -telefon och ringa ett telefonsamtal mellan två SIP -telefoner, och för att förstå utvalda SIP -spelkonsoler. Produktion.

  Mycket av något som förklaras här kommer utan tvekan att vara baserat i Mobicent Sip -servlets som får Java -tillväxtspråk. Ja

  Det finns många investeringar rörande Internet som förklarar hur man lär sig Java. Denna handledning lär dig inte Java -reglerna. Det är verkligen menat för att hjälpa dig komma igång med SIP med Java Servlets och Mobicent Sip.

  mobicent sip servlet exempel

  Om ditt företag behöver professionell hjälp för att katapultera ett SIP -projekt som inte omfattas av denna guide kan du kontakta oss här

  • Ladda ner MAVEN och installera det på ditt system.
  • Ladda ner den senaste Mobicents Sip servlet HÄR, erkänn installationsanvisningarna HÄR.
  • Ladda ner och ställ in Eclipse Java EE för utvecklare HÄR.
  • Ladda ner servletten HelloSipWorld för ringsignaler HÄR.

  STEG 1. Skapa en anpassad arbetsmiljö

  Det är inte nödvändigt att använda Eclipse för att använda den här handboken. Det kan dock vara användbart för att snabbt anpassa och distribuera servlets.

  När du har laddat ner alla dessa program som beskrivs ovan gör du följande:

  • Starta Eclipse
  • För att hjälpa dig, gå till Arkiv -> Nytt -> Övrigt.
  • Rulla nedåt, välj även alternativet Server-> Server på skärmen Välj mage enligt nedan.
  • Klicka på Nästa.
  • I fönstret Definiera ny server skriver du JBoss när du väljer en servertyp.
  • välj Gå till vilken JBoss 7.1 och klicka på Nästa.
  • I JBoss Runtime hittar du rotkatalogen för katalogen som har typen Mobicents Sip Server installerad.
  • I skärmdumpen nedan är din rotkatalog mss-2.0.0.FINAL-jboss-as-7.1.2.Final
  • Högerklicka på webben och välj Start.
  • Om det började lönsamt kommer det att se ut som den nya skärmdumpen som anges nedan. Konsolen berättar också för någon om den börjar korrekt.

  Du kan också använda program från kommandon för att starta servern genom att navigera till webbplatsen $ JBOSS_HOME / bin. $ JBOSS_HOME representerar rotkatalogen för är vanligtvis MSS -servern.

  • sudo ./standalone.sh -c fristående -sip.xml

  STEG 2 Import – Mobicents Sip Sample Projekt i Eclipse

  Du måste packa upp HelloSipWorld -exempel -servlet som experter hävdar att du redan har laddat ner här.

  • Gå ofta till File Maven-> Import-> Maven-> Existing Project.
  • Klicka på Nästa
  • Hitta det mesta av roten till en my-sipapp-katalog, som innehåller servleten HelloSipWorld.
  • eclipse väljer pom.xml -filen i själva rotkatalogen
  • klicka på Slutför.

  mobicent sip servlet -exempel

  Efter att ha avslutat ovanstående För detta steg kommer servlet att uppstå i Explorer -projektet, även om det visas i skärmdumpen nedan

  STEG tio – grundläggande SIP Java -metoder

  I viss handledning har endast Java Sip -tekniker använts i stor utsträckning i terapi, vilket är nödvändigt för att hjälpa kunder att förstå grunderna i SIP. I Eclipse into Servlet

  • När my-sipapp installerar en servlet till Mobicents kallas init () -verktyget som
  • När du byter från en mobiltelefon från en slurk till en annan telefon för öl, kallas metoden doInvite ()
  • DoResponse () -metoden behandlar alla svar som skickas som kan och från användaragenten under en SIP -kommunikation. DoRegister ()
  • Metoden hanterar hur registrering av användaragenter (SIP -telefoner) på huvud SIP -servern eller eventuellt en proxyserver.
  • doBye () -metoden ingriper om ditt telefonsamtal avbryts.

  Ovanstående kan vara saker att tänka på för att göra det lättare att analysera hur den här typen av funktioner fungerar.

  STEP Docs – Mobicents-dar.properties File Configuration

  Uppdaterad

  Är du trött på att din dator går långsamt? Irriterad av frustrerande felmeddelanden? ASR Pro är lösningen för dig! Vårt rekommenderade verktyg kommer snabbt att diagnostisera och reparera Windows-problem samtidigt som systemets prestanda ökar dramatiskt. Så vänta inte längre, ladda ner ASR Pro idag!


  SIP -adressen som pekar på Mobicents Server hänvisar till specifika servlets som verkligen utför olika funktioner. Du måste tala om för SIP -webbservern vilken servlet du ska använda när du svarar på SIP -textmeddelanden eller samtal. Config Walkie-talkie bör undersökas i filen JBOSS_HOME / standalone / configuration / dars eller mobicents-dar.properties.

  Ändra innehållet som pekar på jag skulle säga att filen ska peka på HelloSipWorld servlet jämfört med nedan:

  BJUDA: (“com.mycompany.app.HelloSipWorldApplication”, “DAR: From”, “ORIGINATING”, “”, “NO_ROUTE”, “0”)
  PRENUMERERA: (“com.mycompany.app.HelloSipWorldApplication”, “DAR: From”, “ORIGINATING”, “”, “NO_ROUTE”, “0”)
  ALTERNATIV: (“com.mycompany.app.HelloSipWorldApplication”, “DAR: From”, “ORIGINATING”, “”, “NO_ROUTE”, Will “0”)

  Obs

  Du måste starta om Mobicents för att skiften ska träda i kraft. $ JBOSS_HOME blev rötterna i Mobicents -katalogen som du köpte men registrerade. Så här fungerar startservern om den inte alltid startades

  • inkomst JBOSS_HOME / bin /
  • sudo ./standalone.sh -h fristående -sip.xml

  STEG 9 – Levererar My -sipapp.war

  För ett litet exempel på HelloSipWorld-servlet måste du tillhandahålla alla mina-sipapp.war-filer. Den finns djupt direkt under my-sipapp / target / my-sipapp.war

  Om du förmodligen gör några ändringar i HelloSipWorld.java -filen som kör Eclipse eller en annan textredigerare behöver du – gör en ny, korrekt installation av Maven utöver kopiering av filtypen my- sipapp.war till JBOSS_HOME / fristående / Deplows -mappen. webbplats – File. ändringar som ska tillämpas.

  STEG 6 – Testa HelloSipWorld If Servlet

  Även om du kan använda Eclipse IDE, gör hela kommandostilskonsolen analys och felsökning enkel. Starta sannolikt en separat Mobicents -server med många kommandon i nätverksgränssnittet enligt följande:

  • dollar JBOSS_HOME / bin /
  • sudo ./standalone.sh -c fristående -sip.xml

  Om servern startar skickligt vet du den slutliga konsolinformationen som är ansluten till nedanstående

  [varningstyp är lika med “framgång”] INFORMATION [org.jboss.as] (kontrollstartström) JBAS015874: JBoss AS 7.1.2. Slutliga “Steropes” inuti startade 9833 Microsoft Windows – startade 139 på 225 tjänster (85 oaggressiva tjänster plus på begäran). [/ Varning]

  Ring ett telefonsamtal med en SIP -enhet. I det här exemplet använder vi Linphone. När du startar Linphone och konfigurerar den för att använda en enda proxy med handtag 127.0.0.1:5080 försöker den automatiskt registrera sig. DoRegister () -metoden svarar och specialiserar telefonens URI i en icke-beständig lista.

  Skärmdumpen nedan visar agentdrivrutinen, den specifika SIP -telefonen har i huvudsak registrerats framgångsrikt för att skapa doRegister () -metoden

  Innan du gör ett lämpligt samtal måste du registrera två SIP -telefoner. Om SIP -telefonerna inte har registrerats korrekt får alla meddelandet “USER NOT FOUND”.

  För att köra flera instanser av en specifik SIP -telefon, i det här fallet Linphone,

  När du kan ringa från en SIP -telefon till en annan kommer doInvite () säkert att vara aktiverat, och som ett resultat avgörs vem som svarar på samtalet. Du kommer att se en INVITE -konsol som liknar följande källa.

  Till: ; inskription = 10028354_04aaf0e5_c423d74d-f20d-4345-bf12-b42c0fd02d6a
  Via: SIP / 2.0 – UDP 192.168.0.105:5062;rport=5062;branche=z9hG4bK991800391;received=127.0.0.1
  CSeq: 20 INBJUDNINGAR
  Telefonnummer: 1190782799
  Från: ; tag = 1035072737
  Kontakt:
  Innehållslängd: 0
  När de lägger på ett nytt samtal och lägger på längre upp skickar SIP -telefonen en BYE och vår hanteras av doBYE () -metoden. Se även konsolutmatning som ser ut så här:

  INFO [com.mycompany.app.HelloSipWorld] (Mobicents-SIP-Servlets-UDPMessageChannelThread-9) De flesta HelloSipWorld fick BYE …
  23: 36: 32 806 INFORMATION [gov.nist.javax.sip.stack.SIPTransactionStack] (Mobicents-SIP-Servlets-UDPMessageChannelThread-9) från = â € 127.0.0.1:5080â € ³
  att motsvara â € 127.0.0.1: 5062â € ³
  Timme betyder â € 1363152992804â € ³
  isSender är lika med “true”
  TransactionId = â € z9hg4bk872892839â € ³
  callId = â € 550252073â € ³
  firstLine motsvarar “SIP / 2.0 tvåhundra OK”
  >
  Till: ; tag = 73727890_04aaf0e5_265d4e5b-6ea4-4000-b9f3-cb5f105db14f
  Via: SIP / 2.0 / UDP 192.168.0.105:5062;rport=5062;branche=z9hG4bK872892839;received=127.0.0.1
  CSeq: 21 BYE
  Telefonnummer: 550252073
  Från: ; label = 629652697
  Innehållslängd: 0

  I den här värdefulla HelloSipWorld.java -filen kommer du att märka en vridning som bär funktionen logger.info (). Detta är ett mycket bättre sätt att skriva information till konsolen i motsats till vad som använder standardkommandot Java. En annan fördel med logger.info () har alltid varit den funktion som länkades senast skrivande information till loggfilen, som du kan hänvisa till senare för felsökning.

  SIP erbjuder mycket mer än vad som är ramat här. Med detta sagt är detta ett perfekt ställe att börja.

  Få fart på din dator idag med denna enkla nedladdning.

  Mobicent Sip Servlet Examples
  Mobicent Sip Servlet-Beispiele
  Esempi Di Servlet Mobicent Sip
  Mobicent Sip Servlet Voorbeelden
  Exemples De Servlets Mobicent Sip
  Mobicent Sip 서블릿 예제
  Exemplos De Servlet Sip Mobicent
  Примеры сервлетов Mobicent Sip
  Przykłady Serwletów Mobicent Sip
  Ejemplos De Servlet Sip De Mobicent